Servicii notariale

Cu ce te putem ajuta?

Aceasta este doar o lista restrânsa de servicii notarile, insa pentru mai multe informații te rugam sa ne contactezi fie direct la sediul biroului fie pe unul din numerele de telefon afisate mai mai jos.
CONTRACTE
 • Promisiuni bilaterale de vânzare cumparare
 • Contract de comodat auto
 • Contract de comodat imobil
 • Contract de imprumut
 • Contract de credit (imprumut) cu ipotecă sau gaj
 • Contract de închiriere
 • Contract de partaj
 • Contract de rentă viageră
 • Contract de schimb imobiliar
 • Contract de vânzare-cumpărare
 • Contract de donatie
LEGALIZĂRI si TRADUCERI
 • Legalizarea copiilor de pe înscrisuri
 • Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor
 • Legalizarea traducerilor
PROCURI
 • Procura semnatura electronica (digitala)
 • Procura cazier judiciar
 • Procura judiciara
 • Procura reprezentare divort
 • Procura pentru banca
 • Imputernicire Registrul Comertului
 • Procura ridicare pensie
 • Procura vanzare apartament
DECLARAŢII
Succesiuni - declaratii notariale in materia succesorala:
 • Declaraţie de acceptare a succesiunii
 • Declaratie de renuntarea la succesiune/mostenire
 • Reductiunea testamentara
 • Retractarea renuntarii la mostenire
Declaratii diverse:
 • Declaratie pentru programul Prima Casa
 • Declaratie pierdere diploma de bacalaureat/licenta
 • Declaratie de despagubire a investitorului intial al lucrarii stradale/coloanei de gaze/bransamentului ce permite accesul la sistemul de distributie gaze naturale.
 • Invitaţie viză de şedere România pentru cetăţeni străini
 • Acordul parintelui cu privire la plecarea copilului minor în străinătate
SUCCESIUNE
Procedura succesorală notarială
ALTE SERVICII:
 • Acte de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • Darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
 • Eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite de noi;
 • Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi.

In baza Protocolului incheiat cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) putem  solicita si obtine informatii legate de publicitatea imobiliara, putem efectuam inregistrari in Cartile Funciare, etc.

De asemenea, suntem disponibili pentru deplasări.
Precizări

Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decât daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate, cu exceptiile prevazute de lege.

Scutirea de supralegalizare şi apostilare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova şi Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte la Convenţia nr. 12 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.De asemenea, România a încheiat convenţii/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia , Republica Franceză, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deşi aceste state sunt parte la Convenţia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenţie multilaterală nu e necesară aplicarea apostilei, întrucât atunci când există o înţelegere între două state contractante de asemenea manieră, actele unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea nici unei formalităţi (nici de supralegalizare, nici de apostilare).